SG7 - bezdotykowe i samoobsługowe myjnie samochodowe

NIE RYZYKUJ! TYLKO URZĄDZENIE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANE NORMY UCHRONI CIĘ OD PROBLEMÓW W PRZYSZŁOŚCI!

Bardzo ważnym zagadnieniem przy uruchamianiu urządzeń myjni jest kwestia bezpieczeństwa produktu z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy.

Jako jedni z nielicznych na rynku przekazujemy po rozruchu Protokół Kontroli i Badań Wyrobu z normami :

PN – IC60364-4-41 – wieloarkuszowa norma ochrony przeciwporażeniowej

EN-60529-1991 – stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
Potwierdzamy również jakość i zgodność produktu SekoWashtechnic z dyrektywami EU i normami zasadniczymi dot. maszyn :

1. Dyrektywa Europejska o maszynach 98/37/WE (zastępującej 89/392/ENG wraz z nowelizacjami)

2. Dyrektywa Europejska o maszynach 73/23/EWG

3. Dyrektywa Europejska o maszynach 89/336/EWG

4. Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 Dz. U. Nr 75 poz. 690

5. Rozp. Min. Gospodarki z 12.03.2003 Dz. U. Z 24.03.2003

6. R&TTE 73/23/EEC Dyrektywa dla Urządzeń Niskiego Napięcia

7. Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europ. i Rady z 12.12.2006

8. Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE :

PN – IC 60364-4-41–wieloarkuszowa norma – ochrona przeciwporażeniowa

PN – 84/2-08202 – elementy sterowania maszyn i urządzeń, wymagania ogólne

EN – 60529-1991- stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

EN – 60999-1-2000 – osprzęt połączeniowy, wymagania dot. elem. zaciskowych

EN – 50-082-2 – odporność na zakłócenia środowiska przemysłowego

EN – 50-081-2 – emisja zakłóceń środowiska przemysłowego

EN 50274:2002:202/AC:2009 – rozdzielnice i sterowanie niskonapięciowe – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych

Przejdź do oferty lub do kontaktu z nami.