SG7 - bezdotykowe i samoobsługowe myjnie samochodowe

Dzięki współpracy z nami i otwarciu samochodowej myjni bezdotykowej:

  • zarabiasz 24 godziny na dobę, 365 dni w roku – nawet bez wychodzenia z domu i zatrudniania pracowników obsługujących punkt,
  • masz wysoką marżę – od 40% do 70% w zależności od kosztów stałych typu leasing, kredyt, dzierżawa
  • posiadasz stały dochód od wielu rozproszonych klientów z danego obszaru,
  • korzystasz z bezpiecznego kontenera termicznego oraz magazynu w jednym,
  • otrzymujesz projekty myjni bezdotykowych, budowę, wsparcie, technologię i gwarancję wraz z systemami płatności bezgotówkowej typu: żetony i karty CHIP (idealne na stacjach paliw, stacjach LPG czy centrach usługowo-handlowych dla efektu finansowej Synergii),
  • korzystasz ze wsparcia gwarancyjnego od 3 do 5 lat, w których trakcie nie ponosisz kosztów obligatoryjnych przeglądów oraz serwisu 24/7

Nasza oferta to synonim jakości. Działamy ze zgodnością z dyrektywami oraz normami zasadniczymi dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania maszyn potwierdzona stosownymi dokumentami.

1. Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z 12.04.2002 Dz. U. Nr 75 poz. 690.

2. Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki z 12.03.2003 Dz. U. Z 24.03.2003.

3. R&TTE 73/23/EEC Dyrektywa dla Urządzeń Niskiego Napięcia.

4. Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006.

5. Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE.

6. PN – IC 60364-4-41 – wieloarkuszowa norma – ochrona przeciwporażeniowa.

7. PN – 84/2-08202 – elementy sterowania maszyn i urządzeń, wymagania ogólne.

8. EN – 60529-1991 – stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

9. EN – 60999-1-2000 – osprzęt połączeniowy, wymagania dotyczące elementów naciskowych.

10. EN – 50-082-2 – odporność na zakłócenia środowiska przemysłowego.

11. EN – 50-081-2 – emisja zakłóceń środowiska przemysłowego.

12. EN 50274:2002:202/AC:2009 – rozdzielnice i sterowanie niskonapięciowe – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych.

NIE RYZYKUJ! TYLKO URZĄDZENIE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANE NORMY UCHRONI CIĘ OD PROBLEMÓW W PRZYSZŁOŚCI!

WIĘKSZOŚĆ INWESTORÓW JEST NIEŚWIADOMA, że bardzo ważnym zagadnieniem przy uruchamianiu urządzeń myjni bezdotykowych jest kwestia bezpieczeństwa produktu z zakresu ochrony przeciwporażeniowej oraz stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy. Jako jedni z nielicznych na rynku przekazujemy po rozruchu naszego urządzenia Protokół Kontroli i Badań Wyrobu zgodny z normami:

  • PN – IC60364-4-41 – wieloarkuszowa norma ochrony przeciwporażeniowej,
  • EN-60529-1991 – stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

 

Oferta Kontakt